PROJEKT VESMÍR 4.A

Žiaci 4.A skúmali tajomstvá vesmíru prostredníctvom vlastných projektov,
ktoré vytvárali nie len na výkres, ale zhotovili aj krásne priestorové modely.
Oceňujem aj pomoc a nápaditosť rodičov pri práci na tomto projekte. Tvorivými
nápadmi sme si obohatili vedomosti o vesmíre, ktorý je pre nás všetkých stále
neprebádanou a nekonečnou studnicou otázok, na ktoré nie vždy dokážeme
nájsť správne odpovede. Výskum a veda však idú dopredu aj v tejto oblasti
a umožňujú nám nahliadať postupne do čarov nekonečného a stále sa
rozpínajúceho sa vesmíru.


tr. uč. M. Melková