Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 5. ročníka ZŠ Tomášov zapojili do 13. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy.

Témou trinásteho ročníka bolo: „Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.“

Cieľom  česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Našou partnerskou školou bola ZŠ Chlumčany okres Plzeň, s ktorou sme nadviazali kontakt a vzájomne sme si vymenili záložky.

Krásne záložky dokázali naši šikovní žiaci 1.- 5. ročníka zhotoviť s triednymi učiteľmi na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Pri výrobe záložiek žiaci zažili veľa pekných chvíľ a radosti.

Ďakujeme

Mgr. O. Lipková