Bezpečné správanie – preventívna aktivita CPP Senec

6.6.2023 mali 1.B preventívnu aktivitu z Centra poradenstva a prevencie Senec, kde sa deti mohli naučiť ako sa správať v rôznych rizikových situáciách (nebezečné miesta, rozhovor s cudzími, podozrivé telefonáty a zdieľanie informácii na internete, …) a ako sa im vyhnúť.

Aktivitu viedla p. psychologička z CPP Senec.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská