NovinkyInteraktívna prednáška: „Na štarte k mužnosti “ –  chlapci 7.A

1.10.2021

viac…


Interaktívna prednáška: „Dospievam alebo život plný zmien…“ –  dievčatá 7.A

1.10.2021

viac…


Práce deviatakov na biológii

september 2021

viac…


Preventívny program: Teambuilding  – 9.B

20.9.2021

viac…


Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

02.09.2021

viac …


Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 24.8.2021 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2021.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné informácie _ 24082021

Vstup_do_skoly
Vyhlasenie_bezpriznakovost


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


ARCHÍV

Novinky 2020/2021

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018