Novinky 2019/2020


NAŠA OBEC – projekty z VLA – 3.B

12.02.2020

viac …


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – I.kategória – školské kolo

12.02.2020

viac …


Besedy: Bezpečne na internete 7.A,7.B a 8.A

29.1 a 5.2.2020

viac…


V. Hajdu 3. miesto OK NEJ

16.01. 2020 Senec

viac


Beseda: Trestnoprávna zodpovednosť – 9.A + 9.B

22.1.2020

viac …


Vážení rodičia,
22.01.2020, v stredu, od 16.30 do 18.00 hod. sa v kmeňových triedach budú konať triedne rodičovské združenia a konzultácie, na ktorých budú triedni učitelia a vyučujúci hodnotiť dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky v 1. polroku šk.r. 2019/2020.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Vedenie ZŠ


Preventívny projekt: 
Detská policajná akadémia – 6.B + 6.A

15.1, 22.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020

viac …


Preventívny projekt: 
Póla radí deťom 2.A

15.1, 29.1, 5.2 a 12.2.2020

viac …


Beseda s políciou: Nástrahy na železnici 3.A + 3.B

15.1.2020

viac …


Šaliansky Maťko – 1. kategória – školské kolo

08.01.2020

viac …


Vianočná akadémia

19.12.2019

viac …


Bábkové divadlo

1.stupeň

viac…


4.12. 2019 Viedeň

8.A, 7.A

viac…


O MYŠKE – bábkové divadlo v podaní žiakov našej školy

05.12.2019

viac …


Beseda s CPPPaP: A dosť!

3.12.2019 – 7.A + 10.12.2019 – 7.B

viac…


ECO ENERGY TOUR

29.11.2019

viac …


LaBák.net – prírodovedná súťaž – 3.B
1.kolo

26.11.2019

viac …


Červená stužka

26.11.2019

viac…


Súťaž o najkrajšiu nástenku

15.11. 2019

1.a 2. stupeň

viac…


Deň vyučovania v prírode

07.11.2019

viac …


MY FRIEND – projekty z ANJ – 3.B

21.11.2019

viac …


Beseda: Pravda o drogách – 8.A

14.11.2019

viac…


Projekt: Krimichémia

8.11.2019

viac…


Beseda s CPPPaP: Predsudky vs. tolerancia – 8.A

7.11.2019

viac…


Bábkové divadlo v 3.B

05.11.2019

viac …


Záložka do knihy 1.-5. ročník

september, október 2019

viac…


Deň školskej knižnice – 1.stupeň

29.10. 2019

viac…


Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín

22.10.2019

viac…


Deň jablka – 1. a 2. stupeň

21.10.2019

viac …


Beseda s políciou: Bezpečnosť školáka
1.A+1.B; 2.A+2.B

22.10.2019

viac…


PROJEKTY z PDA – 3.B
Objavujeme neživú prírodu

22.10.2019

viac …


Preventívny program: Ako sa učiť – 5.A

14.10.2019

viac…


Dopravné ihrisko v Galante

1.-3. ročník : 12.09. 2019

viac…


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

02.09.2019

viac …


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 27.8.2019 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2019.


ARCHÍV

Novinky 2018/2019


Novinky 2017/2018