Novinky

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

  1. 9. B triede s účinnosťou od 20. do 29. januára 2022 (vrátane)
  2. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)
  3. 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022 (vrátane)     

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 9. B, 4. B  a 7. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Enviropátračky

21.1.2022

viac…


Jednoduché stroje – PDA 4.A

14.01.2022

viac …


Kladka – PDA 4.A

10.12.2021

viac …


Váhy  – PDA 3.B

07.12.2021

viac …


Preventívny program z CPPPaP: Predsudky vs. tolerancia – 8.B

18.11.2021

viac…


Prednáška: Pravda o drogách – 9.A a 9.B

2.12.2021

viac…


Projekt: Červené stužky

október – november

viac…


Preventívny program z CPPPaP: Ako sa učiť – 5.A, 5.B

10.11.2021- 5.A + 16.11.2021 – 5.B

viac…


VESMÍR – projekty 4.A z PDA

05.11.2021

viac …


WocaBee – jesenný šampionát

02.11.2021

viac …Medzinárodný deň školských knižníc

27.10.2021

viac…


Výstava jesenných dekorácií na I. stupni

26.10.2021

viac…


Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája školy

26.10.2021

viac….


Kolobeh vody v prírode
Projekty z prírodovedy – 3.B

26.10.2021

viac …


Brigáda na školskom dvore

24.10.2021

viac…


Oranžový piatok

22.10.2021

viac….


Deň jablka

21.10.2021

viac…


PROJEKT ŠKD – VYVÝŠENÉ ZÁHONY

25.10. 2021

viac…


MY PAPER LION – ANJ v 3.B

21.10.2021

viac …


Projekt: Európska noc výskumníkov

október 2021

viac…


Interaktívna prednáška: „Na štarte k mužnosti “ –  chlapci 7.A

1.10.2021

viac…


Interaktívna prednáška s besedou: „Nestresuj sa stresom“ – 5.A  a 5.B

1.10.2021

viac…


Interaktívna prednáška: „Dospievam alebo život plný zmien…“ –  dievčatá 7.A

1.10.2021

viac…


Práce deviatakov na biológii

september 2021

viac…


Preventívny program: Teambuilding  – 9.B

20.9.2021

viac…


Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022

02.09.2021

viac …


Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 24.8.2021 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2021.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné informácie _ 24082021

Vstup_do_skoly
Vyhlasenie_bezpriznakovost


Odporúčané školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


ARCHÍV

Novinky 2020/2021

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018