Novinky

Želáme Vám krásne prázdniny.


Letné prázdniny od 01.07.2024 do 31.08.2024

Úradné hodiny:
08.07.2024 – od 8.30 do 12.00 hod.
22.07.2024 – od 8.30 do 12.00 hod.
29.07.2024 – od 8.30 do 12.00 hod.
19. -23.08.2024 – od 8.30 do 12.00 hod.
26.08.2024 – od 8.30 do 12.00 hod.

Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách. 

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


Slávnostné ukončenie šk.r. 2023/2024

28.6.2024

viac…


Účelové cvičenie

26.06.2024

viac…


Školský výlet – EkoPark Piešťany

4.A a 4.B

viac…


KONCOROČNÝ VÝLET – SCHLOSS HOF

2.A a 2.B

viac…


WocaBee
– vyhodnotenie súťaže o WocaPoints 3.A, 3.B a 5.B 2.sk.

21.06.2024

viac …Škola v prírode

13.5. – 17.5.2024

viac…


Zber papiera

1. a 2. stupeň

viac…


Senecké pero

2. stupeň

viac…


Plastelínový dejepis

5.A a 5.B

viac…


Herbár

3.A

viac…


Koncoročný výlet – Family park – 7.A a 9.A

18.6.2024

viac…


Koncoročný výlet –  Splav Malého Dunaja- 8.A+8.B

18.6.2024

viac…


HISTORY park Štefanová
VČELÁRSKA záhrada Smolenice

3.A a 3.B – 11.06.2024

viac ….


Športový deň

7.6.2024

viac…


An unusual sport
– ANJ 5.B 2.sk.

06.06.2024

viac …


50. výročie školy

5.6.2024

viac…


Exkurzia v Mestskej knižnici

27.5.2024

viac….


Prvý eTwinning projekt na našej škole

5.A trieda

viac…


Exkurzia v Národnej Banke Slovenska

8.A a 8.B

viac…


Galéria optických ilúzií – 3D Land

7.B – 28.5. 2024

viac


MY favourite ANIMAL – projekty z ANJ
3.A a 3.B – 2.skupina

27.05.2024

viac


Rybičky, rybky, ryby …   SJ v 3.B

27.05.2024

viac …


Kultúrne vystúpenia našich šikovných žiačok

2.A a 5.A

viac…


Školský turnaj v stolnom tenise

2. stupeň

viac…


Erasmus +   Slovinsko 2024

8. ročník

viac…


Exkurzia 3.A  a 3.B 
Baťov kanál a Skalica

07.05.2024

viac …


Preventívny program CPP – “ A dosť! “  – 3.A

3.5.2024

viac…


Tvorivá literatúra 

7.B

viac…


Na štarte k mužnosti – prednáška – chlapci 6.a 7. roč.

2.5.2024

viac…


Čas premien – prednáška – dievčatá 6. a 7. roč.

2.5.2024

viac…


Matematická olympiáda

2. stupeň

viac…


Okresné kolo vo florbale

25. – 26.4.2024

viac…


Deň narcisov

18.4.2024

viac….


Pytagoriáda

9.-10.4.2024

viac…


Šachový turnaj

23.4.2024

viac…


MY „FANTASY“ ROOM
projekty z ANJ 3.A a 3.B

23.04.2024

viac …


ČITATEĽSKÝ  ORIEŠOK – poznáme finalistov
LAJKUJTE kresby našich žiakov – hlasovanie verejnosti
do 15. mája 2024 do 12.00 hodiny

viac …


Deň Zeme – 22.4.

viac


McDonald´s Cup

17.4.2024

viac…


Záverečná akcia s partnerskou školou z Oldenburgu

11.4.2024

viac…


Zápis

detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2024/2025

podrobné informácie TU

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA TU


Návšteva partnerskej školy z Oldenburgu

8.4.2024 – 11.4.2024

viac…


Tehlička pre Južný Sudán

Žiaci náboženstva

viac…


História Bratislavy – triedny projekt

7. A trieda

viac…Exkurzia v Erste Financial Life Park

5.A a 5.B

viac…


Erasmus + výberové konanie

8. ročník

viac…


Skupinová práca s triedou 8.A – CPP Senec

3.4.2023

viac…


Starší čítajú mladším

1. a 2. stupeň

viac


Deň vody

22.3.2023

viac…


Biblická olympiáda

8.B

viac…


ENERGOLAND – Mochovce

7. ročník

viac…


Deň finančnej gramotnosti

8. ročník

viac…


Chemická olympiáda

8.2 + 14.3

viac…


Anglický týždeň

3. – 6. ročník

viac…


STAVBY  TELIES z kociek – GEO v 3.B

15.03.2024

viac …


MY  FAVOURITE  ANIMAL
ANJ 5.B 2.skupina 

27.02.2024

viac …


MY FRIENDS AND ME 
– projekty z ANJ 3.A 2.skupina a 3.B 2.skupina

27.02.2024

viac …


Ekonomická olympiáda

8. a 9. ročník

viac…


Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

2.A a 2.B

viac…


Hviezdoslavov Kubín

2. stupeň

viac…


Naša druhá Erasmus+ mobilita 

8.ročník

viac…


Hviezdoslavov Kubín
– školské kolo – 1.kategória – 1.stupeň ZŠ

31.01.2024

viac …


Šaliansky Maťko

Školské kolo

viac…


WocaBee – vyhodnotenie – 1.polrok 2023/2024
3.A 2.sk., 3.B 2.sk. a 5.B 2.sk.

29.01.2024

viac …


Oplatí sa byť čestný

9.A

viac…


Ďakovný list

ZŠ Tomášov

viac…


Vianočný výchovný koncert EURÓPSKE VIANOCE

21.12.2023

viac …


MY PERSONAL MAP – ANJ 5.B 2.sk.

21.12.2023

viac …


Vianočný turnaj v stolnom tenise

2. stupeň

viac…


Pobyt v Nemecku v rámci Erasmus+

8.A, 8.B a 9.A

viac…


Mikulášska zbierka a návšteva útulku

5.A

viac…


Vlastivedno-prírodovedný krúžok

3. a 4. ročník

viac…


Beseda s OR PZ Senec – Trestná zodpovednosť – 9.A

19.12.2023

viac…


Vianočná Viedeň

14.12. 2023 – 8.A, 9.A

viac


Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

4.A a 4.B

viac…Boli sme v bábkovom divadle …

04.12.2023

viac …


Výroba adventných vencov a ikeban

30.11. 2023

viac


Festival vody

4.A trieda

viac…


Projekt: Červená stužka

november

viac…


Predsudky vs. tolerancia – CPP Senec

27.11 – 8.B + 5.12 – 8.A

viac…


Záložka do knihy spája školy

1. stupeň

viac…


VIDA! Science centrum Brno

7.A a 9.A

viac…


Psychohygiena – CPP Senec

14.11. -6.B + 21.11. –7.A + 27.11. –7.B + 5.11. –4.B

viac…


Preventívny program CPP Senec – Ako sa učiť?

14.11. – 5.B + 21.11 – 5.A

viac


WocaBee okresné kolo

1. stupeň

viac…


Výchovný koncert „NATURA“

 08.11.2023

viac …


Zber papiera

1. a 2. stupeň

viac…


WocaBee
– výsledky okresného kola jazykového šampionátu

02.11.2023

viac …


„MY FAMILY AND ME“
projekty z ANJ 5.B 2.sk.

02.11.2023

viac …


Školské kolo olympiády anglického jazyka

2. stupeň

viac…


Exkurzia: Prírodovedné múzeum – Bratislava

3.A a 3.B   24.10.2023

viac …


Exkurzia: Devínska Kobyla – Sandberg

8.A + 8.B – 10.10.2023

viac…


Preventívna aktivita – polícia: Bezpečne nielen doma

4.A + 4.B – 9.10.2023 a 10.10.2023

viac…


Európsky deň jazykov na našej škole

1. a 2. stupeň

viac…


Športové preteky

2. stupeň

viac…


Beh zdravia

2. stupeň

viac…


Exkurzia – Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

4.A a 4.B

viac… 


Prestávky v škole

2. stupeň

viac…


Dopravné ihrisko

1. a 2. ročník

viac…


Erasmus+ Výberový proces ukončený

8. a 9. ročník

viac…


Erasmus + výberové konanie

8. a 9. ročník

viac…


Naša prvá Erasmus+ mobilita 

8. a 9. ročník

viac…


Slávnostné otvorenie šk.r.2023/2024

04.09.2023

viac …


ARCHÍV

Novinky 2022/2023

Novinky 2021/2022

Novinky 2020/2021

Novinky 2019/2020

Novinky 2018/2019

Novinky 2017/2018