Dejiny literatúry

Dňa 4.4.2023 sme absolvovali vzdelávacie podujatie v KD Tomášove na tému Dejiny literatúry. Ústrednou postavou podujatia bol herec Lukáš Latinák, ktorý prítomným prezentoval prierez literatúry od Veľkej Moravy cez bernolákovcov až po štúrovskú generáciu slovenského romantizmu. Výklad umocnil recitáciou ukážok lyrickej poézie J. Kollára, J. Hollého a baladou J. Bottu – Žltá ľalia. Žiakom bol poskytnutý kultúrno-vzdelávací zážitok v netradičnej forme. V závere mali žiaci možnosť si so známym hercom urobiť spoločnú fotografiu.