Skupinová práca- Sebarozvoj – CPP Senec

28.4.2023 – mali 6.A aktivitu s pani psychologičkou z Centra poradenstva a prevencie Senec. Cieľom skupinovej práce bolo učiť deti sebarozvoju, sebapoznávaniu, pochopeniu toho druhého a súčasne tak aj napomôcť k budovaniu dobrých vzťahov v triede.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)