Preventívny projekt „Póla radí deťom“- OR PZ Senec

5.5 mali 2.A a 2.B druhú časť preventívneho projektu „Póla radí deťom“, kde žiaci aj pomocou pracovných listov pokračovali v pripravovaní k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, zvyšovali si právne a sociálne vedomie, rozprávali sa o rizikách bežného života. Preventívny projekt viedla pani policajtka z OR PZ Senec .

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)