Skupinová práca s triedou 5.B – CPP Senec

27.1.2023 mali žiaci 5.B aktivitu s p. psychologičkou z CPP Senec. Aktivita bola zameraná na zlepšenie vzťahov v triede, na zvýšenie skupinovej kohézie a kooperácie a súčasne na rozmýšľanie nad vlastnou osobou, vyjadrovanie svojich pocitov a prežívania.

Mgr. I. Pilinská (koor. prevencie)