Exkurzia Brno – Planetárium + VIDA science centrum – 7.A+7.B

1.2 sa žiaci 7.A a 7. B zúčastnili exkurzie  Hvezdárne a planetária v Brne, kde absolvovali v digitáriu predstavenie pod názvom Hviezdny cirkus. Žiaci v ňom leteli do minulosti, do doby pred vznikom Zeme. Prežili veľký tresk, prvé mikrosekundy, kedy vesmír mal podobu hustej polievky a aj okamihy, kedy sa energia menila na elektróny, protóny a neutróny. Dozvedeli sa ako vznikali planéty, hviezdy a galaxie, ako vo vnútri hviezd vznikali jednotlivé chemické prvky, ako sa zrodila Slnečná sústava a život na našej planéte Zem. Súčasne sa žiaci naučili aj ako sa orientovať na hviezdnej oblohe.

V exploratóriu žiaci absolvovali prehliadku výstavy: Ríša hmlovín, ktorá bola vo forme veľkoformátových fotografií úžasných vesmírnych objektov. Od skúseného moderátora, ktorý žiakov celú dobu sprevádzal sa žiaci dozvedeli, kde sa rodia a ako umierajú hviezdy, ako súvisí ich farba s ich teplotou,  nahliadli do minulosti aj budúcnosti nášho Slnka a mnohé ďalšie zaujímavosti o zložení, veku a veľkostiach  vesmírnych objektov. Na záver prehliadky žiaci rozdelení do skupín súťažili a boli odmenení malými darčekmi.

Potom sme sa presunuli autobusom do asi 15 minút vzdialeného zábavného vedeckého parku VIDA, kde si žiaci najprv pochutnali na vopred objednanom obede, a potom  na približne viac ako 180 interaktívnych exponátoch, rozdelených do  tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek, Mikrosvet objavovali ako funguje svet okolo nás: napr. teplovzdušný balón, hmla, tsunami, povodeň, tornádo, piesočná búrka, šmykľavka,  rotujúca miestnosť, drevená sčítačka, Pytagorova veta, vyskúšali  si moderovanie správ v TV, ako zmraziť svoj tieň …

Mgr. I. Pilinská