OZNAMY

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v Tomášove na školský rok 2022/2023 bol ukončený.


Zápis do 1.ročníka ZŠ v Tomášove

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2022/2023 sa uskutoční nasledovne:

 1. Zákonný zástupca predškoláka vyplní elektronickú prihlášku do 3. apríla 2022.
 2. Po spracovaní všetkých podaných prihlášok, najneskôr 2 dni pred zápisom, škola prostredníctvom e-mailovej správy oznámi zákonným zástupcom presný termín zápisu.

  Miesto a termín konania:
  Základná škola, Školská 7, Tomášov, 6. alebo 7. apríla 2022, presný dátum a čas bude určený pre každé dieťa individuálne a bude zaslaný e-mailom
  Podmienka vstupu:
  riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora, povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku
  Účastníci konania:
  zákonní zástupcovia s dieťaťom
  Predložiť k nahliadnutiu:
  občianske preukazy zákonných zástupcov,
  rodný list predškoláka,
  ak máte – správy z CPPPaP alebo CŠPP.

Prihlasujú sa deti narodené do 31. augusta 2016.

Zapísané bude len dieťa, ktorého rodičia vyplnia elektronickú prihlášku (TU).


Termín jarných prázdnin:
od 28. februára 2022  do 4. marca 2022.

Začiatok vyučovania po prázdninách:

7. marca 2022.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠAktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 5. B triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 2. 6. A triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 3. 8. A triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane)
 4. 9. B triede s účinnosťou od 22. do 26. februára 2022 (vrátane),

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v hore uvedených triedach s prerušeným prezenčným vyučovaním, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 5. A triede s účinnosťou od 19. do 23. februára 2022 (vrátane),
 2. 2. B triede s účinnosťou od 18. do 22. februára 2022 (vrátane),
 3. 9. A triede s účinnosťou od 18. do 22. februára 2022 (vrátane)
 4. 6. B triede s účinnosťou od 17. do 21. februára 2022 (vrátane),

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 5. A, 2. B, 9. A a 6. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 9. B triede s účinnosťou od 15. do 19. februára 2022 (vrátane),
 2. 8. B triede s účinnosťou od 14. do 18. februára 2022 (vrátane),
 3. 5. B triede s účinnosťou od 12. do 16. februára 2022 (vrátane),
 4. 8. A triede s účinnosťou od 11. do 15. februára 2022 (vrátane),
 5. 4. A triede s účinnosťou od 14. do 15. februára 2022 (vrátane),
 6. 4. B triede s účinnosťou od 14. do 15. februára 2022 (vrátane),

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v v 4. B, 4. A, 8. A, 5. B, 8. B a 9. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 2. B triede s účinnosťou od 10. do 13. februára 2022 (vrátane),
 2. 7. A triede s účinnosťou od 10. do 14. februára 2022 (vrátane),

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 2. B a 7. A triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a triedy musia ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 8. B triede s účinnosťou od 9. do 12. februára 2022 (vrátane)
 2. 5. A triede s účinnosťou od 9. do 12. februára 2022 (vrátane)

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 8. B a 5. A triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 9. B triede s účinnosťou od 3. do 7. februára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 1. do 5. februára 2022 (vrátane)

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 9. B a 4. B triede, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 5-dňovej karantény od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Aktuálna organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 8. A triede s účinnosťou od 26. do 30. januára 2022 (vrátane, 5 dní podľa vyhlášky ÚVZ SR č.7/2022)
 2. 7. A triede s účinnosťou od 25. do 29. januára 2022 (vrátane, 5 dní podľa vyhlášky ÚVZ SR č.7/2022)
 3. 8. B triede s účinnosťou od 22. do 31. januára 2022 (vrátane)
 4. 1. B triede s účinnosťou od 22. do 31. januára 2022 (vrátane)
 5. 5. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 6. 5. B triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 7. 6. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 8. 9. A triede s účinnosťou od 21. do 30. januára 2022 (vrátane)
 9. 9. B triede s účinnosťou od 20. do 29. januára 2022 (vrátane)
 10. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)    

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 1. B, 5. A, 5. B, 6. A., 9. A, 9. B  a 4. B triede, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10 alebo po novom do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).  10 dňovú karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 9. B triede s účinnosťou od 20. do 29. januára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)
 3. 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022 (vrátane)     

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 9. B, 4. B  a 7. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022 (vrátane)
 2. 4. B triede s účinnosťou od 19. do 28. januára 2022 (vrátane)
  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 7. A a  4. B triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v 7. A triede s účinnosťou od 14. do 23. januára 2022(vrátane), na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810.

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 7. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Termín vianočných prázdnin:

od 20. novembra 2021  do 7. januára 2022.

Začiatok vyučovania po prázdninách: 10. januára 2022.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v:

 1. 2. A triede s účinnosťou od 16. do 18. decembra 2021 (vrátane)
  4. B triede s účinnosťou od 09. do 18. decembra 2021 (vrátane)
  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/21911:1-A1810,
 2.  všetkých triedach II. stupňa ZŠ s účinnosťou od 06. decembra 2021  – na základe vyhlášky č. 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a s účinnosťou od 13. decembra 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  v 2. A a  4. B triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams  vo všetkých triedach II. st. ZŠ.
3. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach I. st. ZŠ.

Mgr. Zuzana Sarková
riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu

Na základe Vyhlášky č.276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude
mimoriadne prerušené školské vyučovanie v škole

v triedach na II. stupni základnej školy
s účinnosťou od 6. decembra 2021
Žiaci II. stupňa sa budú vzdelávať dištančne formou on-line hodín cez MS Teams.

Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú naďalej vzdelávať prezenčne (v škole – ako do teraz).

Mgr. Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u nášho ďalšieho žiaka, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v triedach:

 1.  1.A trieda s účinnosťou od 22.11. do 01.12.2021 (vrátane)
 2.  4.A trieda s účinnosťou od 26.11. do 05.12.2021 (vrátane).

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 1.A a vo 4. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Mgr. Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 22.11. – 01.12.2021

Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u našej žiačky, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov,

riaditeľka Základnej školy v Tomášove
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v 1. A triede
s účinnosťou od 22. novembra do 01. decembra 2021 (vrátane).

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 1. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Mgr. Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u nášho ďalšieho žiaka, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov, riaditeľka Základnej školy v Tomášove mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole v triedach:

 1.  4.A trieda s účinnosťou od 10. do 19. novembra 2021 (vrátane)
 2.  8.A trieda s účinnosťou od 11. do 20. novembra 2021 (vrátane).

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams vo 4. A a 8. A triede, v ktorých sa vyskytol žiak/žiačka pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Mgr. Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 10.11. – 19.11.2021

Z dôvodu potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u našej žiačky, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Obce Tomášov,

riaditeľka Základnej školy v Tomášove
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole vo 4. A triede
s účinnosťou od 10. do 19. novembra 2021 (vrátane).

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:
1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams vo 4. A triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Mgr. Zuzana Sarková
Riaditeľka ZŠ


Riaditeľka školy
obnovuje prezenčné školské vyučovanie (v škole)
vo všetkých triedach školy

s účinnosťou od 08. novembra 2021.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 27.10. – 05.11.2021

Na základe potvrdenia pozitívneho výsledku testu na COVID-19 u jedného žiaka, škola postupuje podľa aktuálneho Školského semaforu 2021/2022 – oranžová fáza.

Riaditeľka školy po informovaní zriaďovateľa
mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole
v 8. B triede

s účinnosťou od 27. októbra do 05. novembra 2021 (vrátane).

Vyučovanie v škole sa bude realizovať kombinovanou formou:

 1. Dištančne formou on-line hodín cez MS Teams v 8. B triede, v ktorej sa vyskytol žiak pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.
 2. Prezenčnou formou (v škole – ako do teraz) vo všetkých ostatných triedach školy.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 8,00 hodine v areáli Základnej školy na Školskej ulici.
Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni, od 24.8.2021 na t.č. 02/459-58-120.
Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD sa začína 3. 9.2021.

Po príchode do areálu školy prosíme udržiavať odporúčané odstupy.

Podrobné informácie _ 24.08.2021

Vstup_do_školy
Vyhlásenie_bezpríznakovosť


Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách.

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


( Návod na používanie MS Teams: https://www.youtube.com/watch?v=ettrmHeMEIE )


OZNAMY šk. rok 2020/2021

OZNAMY šk rok 2019/2020

OZNAMY šk. rok 2018/2019

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016