OZNAMY

Zápis

detí do 1. ročníka Základnej školy v Tomášove na školský rok 2024/2025

podrobné informácie TU

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA TU


Riaditeľka Základnej školy, Školská 7, Tomášov,
v súlade s § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje  voľno z vyučovania
dňa 20.03.2024 (streda)
žiakom 5. – 8. ročníka

Základnej školy, Školská 7, Tomášov, z dôvodu celoslovenského testovania  žiakov
9. ročníkov   T9 – 2024.
Mgr. Zuzana Sarková, riaditeľka ZŠ


Odporúčané (nie povinné) školské potreby pre žiakov jednotlivých ročníkov:
Presné a podrobné informácie dostanú žiaci na prvých vyučovacích hodinách.

1. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
2. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
3. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
4. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
5. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
6. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
7. ročník_Základné odporúčané šk. poreby
8. ročník_Základné odporúčané šk. potreby
9. ročník_Základné odporúčané šk. potreby


Riaditeľstvo ZŠ v Tomášove oznamuje, že

slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok,
5. septembra 2022
o 8.00 hod. na multifunkčnom ihrisku v areáli školy.

Vstup do areálu bude bránou ZŠ s VJM. Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do tried,
kde budú triednické hodiny.

V utorok žiaci si prinesú prezuvky a prevezmú si učebnice.
Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v stredu, 7. 9. 2022.

Vedenie ZŠ

Na obedy môžu rodičia prihlásiť svoje deti v školskej jedálni od 24.8.2022 osobne, prostredníctvom e-mailu:  kuchyna@tomasov.sk,
alebo telefonicky na t. č.: 02/459-58-120; 0903631131.


OZNAMY šk. rok 2022/2023

OZNAMY šk. rok 2021/2022

OZNAMY šk. rok 2020/2021

OZNAMY šk rok 2019/2020

OZNAMY šk. rok 2018/2019

OZNAMY šk. rok 2017/2018

OZNAMY šk. rok 2016/2017

OZNAMY šk. rok 2015/2016