Preventívny program CPPPaP: Ako sa učiť – 5.A + 5.B

4.10 v 5.A a 5.10.2022 v 5.B mali žiaci preventívny program s psychologičkou z CPPPaP Senec na tému : Ako sa učiť. Žiaci si prostredníctvom danej aktivity mohli osvojiť racionálne spôsoby učenia sa v rámci každodenných nárokov školy, ako aj v špecifických školských situáciách (prechod na 2. stupeň ZŠ). Zároveň sa mohli dozvedieť, akým spôsobom môže byť učenie ovplyvňované vonkajšími podmienkami a ako ich zmeniť vo svoj prospech.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)