Súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy

Už každoročne sa koná na našej škole milá jesenná aktivita – súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Žiaci 1. stupňa počas mesiaca október nosili do svojich tried „jesenníčky“- výrobky z jesenných prírodnín, listov, gaštanov, šípok…. Kreslili obrázky s jesennou tematikou, zdobili si triedy. Zástupcovia šk. parlamentu triedy na konci mesiaca bodovo ohodnotili. Na 1. mieste sa umiestnila 2.B, na 2. mieste bola 1.B a na 3. mieste skončila 3.A. Triedam bol odovzdaný diplom a sladká odmena. Hodnotenie bolo ale náročné, keďže všetky triedy mali nádhernú jesennú výzdobu. Posúďte sami… 🙂

Mgr. Katarína Radová a šk. parlament