Výchovný koncert : Prvá pomocs profesionálnou záchranárkou

Hneď po jarných prázdninách mali žiaci možnosť sa naučiť základy prvej pomoci
na výchovnom koncerte v kultúrnom dome našej obce Tomášov. Rôzne modelové
situácie si mohli vyskúšať priamo na javisku pod vedením profesionálnej
záchranárky. Naučili sa ako sa správať ak niekto stratí vedomie, zopakovali si
dôležité telefónne čísla nevyhnutné pre záchranu života, resp. ochranu osôb
a majetku.
Deti sa dozvedeli napr. aj to, že na školách najčastejšie záchranári zasahujú
v situácii, keď nejaký žiak alebo žiačka má narodeniny a rozdá svojim spolužiakom
cukríky, lenže občas sa niekto pozabudne, že po triede sa nebehá a zabehne mu
cukrík a začne sa dusiť. Deti sa dozvedeli ako za daných okolností postupovať, teda
ako zachrániť spolužiaka, či spolužiačku. Jednotlivé vstupy pani záchranárky boli
obohatené príjemnými a aj humornými piesňami, ktoré zahral na gitare a zaspieval
profesionálny hudobník. Nič nie je dôležitejšie ako život, hoci nikto z nás nie je ani
Superman ani Batman, mali by sme pamätať na to, že pri prvej pomoci rozhoduje
prvých 10 minút a dojazd záchrannej zdravotnej služby je väčšinou 15 minút a viac,
a to v závislosti od dostupnosti na dané miesto.
Takže pevne dúfam, že toto podujatie bolo takou malou školou života pre všetkých,
ktorí pozorne počúvali a aj sa zapájali do aktivít, ktoré boli pre nich pripravené.


Mgr.M.Melková