ŠPORTOVÝ DEŇ – DEŇ DETÍ NA IHRISKU 2.6.2023

V piatok 2.6 žiaci I. stupňa strávili dopoludnie na futbalovom ihrisku, kde športom a hrami oslávili Deň detí. Pani učiteľky im na jednotlivých stanovištiach pripravili rôzne športové súťaže, ktoré všetci žiaci úspešne zvládli. Po absolvovaní všetkých disciplín na jednotlivých stanovištiach, nás čakala ukážka výcviku psov. Potom sme sa už venovali voľným hrám a užívali si príjemné dopoludnie.

p.uč. I. stupňa