Detské dopravné ihrisko – Galanta

Začiatok školského roka 2022/2023 sme si spríjemnili návštevou DDI Galanta. Dopravná výchova je tu poskytovaná účinnou a zároveň atraktívnou formou. Deti nadobudli vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickej časti, ktorá sa vykonávala na dopravných prostriedkoch (bicykloch, kolobežkách, odrážadlách) v simulovanej dopravnej premávke na veľkom a modernom dopravnom ihrisku. Dopravné ihrisko je vybavené dopravným svetelným signalizačným zariadením (semaformi) na križovatke, železničným priecestím so závorami, digitálnym meraním teploty vozovky a ovzdušia, meraním aktuálnej rýchlosti jednotlivých účastníkov cestnej premávky, svetelným signalizačným zariadením  riadeným cez Wifi pripojenie so solárnym napájaním na striedavý prejazd dopravným úsekom, zvislým a vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom a ostatnými prostriedkami napodobňujúcimi reálne dopravné situácie.

Ďakujeme p. Juhászovej, p. Juhászovi  a spoločnosti TERKAR. ♥

Žiaci a pani učiteľky I. stupňa