VIA HISTORICA

V piatok 19.05.2023 nám šermiarsko-divadelná „kumpánia“ Via Historica ponúkla divadlo so zameraním na slovenské dejiny. Vo svojom predstavení nás previedla významnými obdobiami slovenských dejín: od Viedne k Štúrovcom (Viedeň 1683, Rákoczy a Jánošík, Mária Terézia, francúzska revolúcia, Napoleon, Štúrovci).
Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sme sa dozvedeli historické fakty a boli sme interaktívne zapojení do programu.

Ďakujeme umelcom za skvelé , zábavné predstavenie!

ZŠ Tomášov