Exkurzia „Klenoty Devínskej Kobyly“

So žiakmi 6.B a 8.A sme sa vybrali na exkurziu „ Za klenotmi Devínskej Kobyly“.

V blízkosti hlavného mesta sa rozkladá pri sútoku Moravy a Dunaja jeden z klenotov prírodných území na Slovensku – geologická lokalita svetového významu Sandberg. Pieskovcový vrch Sandberg je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Z paleontologického hľadiska ide o veľmi vzácnu a nesmierne významnú lokalitu. Na Sandberg sme sa v spoločnosti vyškoleného sprievodcu vybrali náučným chodníkom z Devína do Devínskej Novej Vsi. Po ceste sme mali možnosť pozorovať spoločenstvá lesov a lúk, vzácne vtáctvo… Z vrcholu sa nám naskytol krásny a pomerne ďaleký výhľad na hrad Devín, Hainburgské kopce, rieku Moravu a za ňou Moravské pole, zámok Schlosshof, Malé Karpaty a zrúcaninu hradu Pajštún.

Žiaci boli touto praktickou ukážkou oboznámení s prírodou nášho blízkeho okolia, o ktorej sa budú detailnejšie učiť ešte v nasledujúcich ročníkoch v rámci predmetu biológia a taktiež so základnými informáciami potrebnými pre bezpečnú turistiku. Všetci sme boli príjemne povzbudení zdravým pohybom a očarení krásnym prostredím prírodnej rezervácie.

Mgr. Katarína Radová