Kontakt

Základná škola
Školská 7
900 44 Tomášov

IČO:    36062227
DIČ:    2021603034

Telef. kontakty:

Základná škola             02/45958132
Školská jedáleň            02/45958120

E-mail  školy:                zstomasov@zstomasov.sk

Riaditeľka školy:
Mgr. Zuzana Sarková                                      zuzana.sarkova@zstomasov.sk

Zástupca riaditeľa školy:
RNDr. Imrich Bogár                                        imrich.bogar@zstomasov.sk
Kontakty 2021/2022

Kontakty 2020/2021

Kontakty 2019/2020