Otvorené hodiny v 1.A a 1.B pre MŠ

V dňoch 6.3 a 9.3.2023 sme v prvých ročníkoch privítali na otvorených hodinách deti
z MŠ Tomášov.
Téma prvej otvorenej hodiny 6.3.2023 bola Hostina (keďže sme sa práve učili
písmeno H). Naši šikovní prváci si aj s pomocou svojich rodičov cez víkend
pripravili projekt – recept na svoj obľúbený koláč, aj s ochutnávkou koláča
z projektu. Prváci na otvorenej hodine svoje projekty prezentovali deťom z MŠ.
Hodina sa nám všetkým páčila, pretože sme si aj dobre zamaškrtili.
Téma druhej otvorenej hodiny 9.3.2023 bola O Guľkovi Bombuľkovi (keďže sme sa
práve učili písmeno G). Na hodine sme sa preniesli do rozprávky o Guľkovi
Bombuľkovi, deťom z MŠ sme ukázali ako dobre už vieme čítať aj s porozumením.
Aj táto hodina sa všetkým deťom veľmi páčila.


p.uč. 1.A a 1.B