Preventívny program: Kyberšikana

5.5.2022 sa konal preventívny program: Kyberšikana pre 6.A + 6.B. Jeho cieľom bolo predchádzať agresívnemu správaniu u žiakov cez informačno-komunikačné technológie a zároveň podporiť vytváranie otvorených a priateľských vzťahov.

Program viedol p. Vincent Moroz z Odboru prevencie kriminality v Bratislave.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prevencie)