Burza kníh – Projekt: „Čítame si navzájom“

Keďže oslavujeme marec ako mesiac knihy, tak sme si posledný marcový týždeň spestrili príjemnými aktivitami.  V rámci projektu „Čítame si navzájom“ žiačky ôsmeho ročníka chodili oblečené ako princezné do tried na prvom stupni, rozprávali sa s deťmi o knihách a spisovateľoch a v každej triede prečítali úryvky zo známych kníh (Guľko Bombuľko, Osmijanko, Opice z našej police). Žiaci mali potom projektové vyučovanie, kde pracovali s pracovnými listami na knižné témy, príp. kreslili obľúbené časti z počutej rozprávky.

Tému kníh sme ukončili našou už tradičnou burzou kníh. Deti priniesli do školy svoje staré knižky, ktoré sa ponúkali v burze. Za symbolický poplatok si deti mohli nakúpiť krásne knihy. Do burzy priniesli deti viac ako 200 kníh! Všetky tieto knižky sa následne aj predali. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do burzy zapojili a venovali svoje staršie knihy. Ďakujeme!

šk. parlament, p. uč. Radová, p. uč. Lipková