Preventívny program z CPPPaP: Ako sa učiť – 5.A, 5.B

10. novembra mali žiaci 5.A a 16. novembra 5.B preventívny program na tému: Ako sa učiť. Prostredníctvom programu si žiaci mali možnosť osvojiť racionálne spôsoby učenia sa v rámci každodenných nárokov školy, ako aj v špecifických školských situáciách, akým spôsobom môže byť učenie ovplyvňované vonkajšími podmienkami a ako ich zmeniť vo svoj prospech.

Preventívny program viedla pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zo Senca.

koor. prevencie: Mgr. I. Pilinská