Prednáška: „Nestresuj sa stresom“

1.10 mali 5.A a 5.B  interaktívnu prednášku spojenú s besedou na tému: „Nestresuj sa stresom“. Obsahom aktivity bolo: čo je stres a ako naň človek reaguje, stres teenagerov, rôzne stresové situácie – neúspech, nespokojnosť so svojim telom, škola – skúšky, vzťahy, rodinné problémy a ich dôsledky – zlozvyky, nespavosť, sebapoškodzovanie ako sa s ním vysporiadať, ako uvoľniť napätie, čo robiť pre zmierňovanie následkov.

Aktivitu realizovala kvalifikovaná lektorka zo spoločnosti  MP Education, s.r.o.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská