MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Naši žiaci 6., 7. a 8. ročníka sa zúčastnili aj tento rok okresného kola matematickej olympiády. Okresné kolo sa konalo 12.4.2022 a kvôli opatreniam každý súťažiaci sa zúčastnil olympiády na vlastnej škole. Našu školu reprezentovali: Otto Kireth (6.B), Viliam Mesároš (7.A), Nicole Psársky (8.A), Lenka Jaščurová (8.B), David Rekeň (8.B). Z nich sa stal jediným úspešným riešiteľom Otto Kireth, ktorý obsadil 13. – 18. miesto.

Mgr. Lenka Maníková