Kuchyňa v 6.B

Na hodine technickej výchovy žiaci v 6.B mali hodinu na tému „Studená kuchyňa“. Na túto hodinu si žiaci prichystali vo dvojiciach recepty, ktoré spolu počas vyučovacej hodiny pripravili. Po príprave nasledovala ochutnávka a vzájomné ohodnotenie receptov.

Túto aktivitu určite zopakujeme aj v budúcnosti.

Mgr. Lenka Maníková