Chemická olympiáda – krajské kolo – kategória D

28.4.2022 – prebiehala Chemická olympiáda v kategórii D na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Do krajského kola bola pozvaná z našej školy Nina Lajstríková z 9.A ako úspešná riešiteľka z Okresného kola v Senci, kde skončila na 4. mieste. Žiaci súťažili v praktickej aj v teoretickej časti. Ninka Lajstríková sa stala úspešnou riešiteľkou v krajskom kole. Srdečne gratulujeme.

Mgr. I. Pilinská