Oranžový piatok

Novinkou medzi aktivitami školského parlamentu sú o.i.  „farebné piatky“. To znamená, že si každý posledný piatok v mesiaci dajú žiaci oblečenie v tej farbe, ktorá bola priradená k danému mesiacu. Počítajú sa aj rôzne doplnky ako napr. šatky, šále, čelenky, kravaty a iné. Posledný októbrový piatok sa niesol v oranžovej farbe. K veselej atmosfére na škole a upevňovaniu dobrých vzájomných vzťahov prispeli nielen žiaci v oranžovom oblečení,  ale i učitelia, ktorí neboli výnimkou. Ďakujeme!

Mgr. Katarína Radová