Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školskej knižnice sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Dňa 27.10.2021 sa v našej škole uskutočnilo podujatie pod názvom  ,,Z rozprávky do rozprávky .“ Toto podujatie bolo venované Medzinárodnému dňu školských knižníc a priblíženiu knihy žiakom zábavnou formou. Žiaci si priniesli svoju obľúbenú rozprávkovú knižku a kostým rozprávkovej postavy a na vyučovaní sa čítalo, kreslilo a dramatizovalo. Žiaci mali projektový deň. Na prvej  vyučovacej hodine prezentovali svoje obľúbené knižky. Na druhej hodine kostým rozprávkovej postavy. Na ďalších dvoch hodinách si „vyrábali“ svoje vlastné knižky, ktoré aj ilustrovali. Pracovali v menších skupinkách.

p. uč. O. Lipková