MY DAILY ROUTINE

Téma o režime dňa a o režime dňa svojich najbližších zamestnávala štvrtákov na viacerých hodinách  anglického jazyka. Žiaci 4.B 1. skupiny ju zavŕšili projektom k tejto téme.  Práce žiakov boli plné aktuálnych informácií a doplnené kreatívnymi kresbami.

Mgr. Renáta Havrilová