Deň narcisov

Nezisková, charitatívna organizácia Liga proti rakovine opäť organizovala Deň narcisov – finančnú zbierku na podporu onkologických pacientov. Do tohto projektu sa už tradične zapojila aj naša škola. 28. apríla 2022 tímy našich deviatakov pod vedením pani vychovávateliek zbierali dobrovoľný príspevok na obidvoch základných školách, pri autobusovej zastávke, pri zdravotnom stredisku a pri pošte. Celkový výnos zbierky bol 1233 €, za čo všetkým darcom úprimne ďakujeme.


Imrich Bogár