Brigáda na školskom dvore

V sobotu 24.10. 2021 výbor rodičov pri Základnej škole zorganizoval tradičnú brigádu.

Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí si našli čas a prišli na školský dvor, aby skrášlili a nanovo natreli preliezky, ktoré slúžia všetkým žiakom našej školy.

Za ich aktivitu a dobrovoľnú prospešnú prácu ešte raz ďakujem.

Vedenie výboru rodičov