Kladka – PDA 4.A

Jednoduché stroje – téma na hodinách prírodovedy v 4.A . Šikovní štvrtáci – Hanka S., Deniska J., Andrej G., Filip D., Filip B. a Filip S. B. – vytvorili pevnú a voľnú kladku z materiálu, ľahko dostupného v domácnosti – stačí tak málo a máme skvelý jednoduchý stroj. Nielen ja som na vás veľmi hrdá, ale aj pán Archimedes by bol na vás veľmi pyšný.

GRATULUJEM!

Mgr. Renáta Havrilová