Roboty Robobloq

Žiaci 6.B triedy na hodinách techniky sa venovali skladaniu a programovaniu robotov Robobloq.

Žiaci pracovali v dvoch skupinách a obom skupinám sa podarilo robota poskladať podľa návodu. Po poskladaní stiahli žiaci aplikáciu na programovanie robotov, ktorých pomocou Bluetooth prepojili s aplikáciou. Potom nasledovala hodina, kedy si každý v tíme vyskúšal robota programovať, navádzať medzi prekážkami a dokonca učiť robota hrať hudbu.

Za zodpovednú a tímovú prácu boli žiaci odmenení dobrými známkami.

Mgr. Lenka Maníková