MY PAPER LION

Žiaci 3.B sa na hodinách anglického jazyka učia nielen nové slová, frázy, gramatiku, pravopis, vedú jednoduchý rozhovor a učia sa detské piesne, ale usilovne pracujú aj na jednoduchých projektoch.

Téma „TOYS“ bola ukončená vystrihnutím, dokreslením a zlepením – malým projektom „MY PAPER LION“, kde bol jednoduchý postup práce napísaný po anglicky námetom na vytvorenie papierovej hračky.

Gratulujem, veľmi pekná práca!

Mgr. R.Havrilová