Projekt ŠKD – VYVÝŠENÉ ZÁHONY

Na jar sme sa v Školskom klube rozhodli skrášliť si školský dvor a zároveň ukázať deťom ako sa sadia kvietky a ako sa o nich treba starať počas celého roka. Každé oddelenie má svoj pridelený záhon. Kvietky sa nám krásne rozrástli a robili nám radosť svojimi kvetmi až doteraz.

Na jeseň je čas vymeniť niektoré kvety a obnoviť krásu našich záhonov. Vybrali sme odkvitnuté letničky a miesto nich sme zasadili nádherné chryzantémy, ktoré vypestovala naša p. vychovávateľka Monika Prokopová. P. vychovávateľka Zdenka Fulopová zabezpečila tekvice. Deti z jednotlivých oddelení ich vyrezali a vyzdobili nimi svoje záhony. A tak naša cesta starostlivosti o naše záhony pokračuje ďalej. Držte nám palce, aby nám svojou krásou spríjemňovali pobyt na školskom dvore.

p. vychovávateľky zo ŠKD