Projekt: Červené stužky

Aj v tomto školskom roku pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) sa naša škola  zapojila do projektu: Červené stužky. Žiaci sa cez rozhlasovú reláciu, cez informácie od učiteľov alebo aj prostredníctvom nástenky dozvedeli o chorobe AIDS spôsobenej vírusom HIV. Deti na výtvarnej výchove tvorili pohľadnice s danou problematikou  a tri najkrajšie spolu s odkazmi od detí putovali do výtvarnej súťaže “Logo pre červené stužky“. Na etickej výchove žiaci diskutovali s učiteľom na témy spojené s AIDS. Zavŕšenie celej kampane prebehlo tento rok v jednotlivých triedach, kde deti oblečené do červena, zo seba vytvárali živú červenú stužku.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prevencie)