Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa žiaci 1.-4. ročníka zapojili do 12. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy – Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ J.A. Komenského, Záboří Kly. S uvedenou školou sme sa skontaktovali prostredníctvom el. pošty, kde sme si dohodli výmenu 165 ks záložiek. Týmto projektom sme chceli podporiť záujem žiakov o čítanie a vytvoriť priateľstvo medzi školami. Pri výrobe záložiek a čítaní kníh sme prežili veľa pekných a radostných chvíľ.

p.uč. O. Lipková