Zber papiera

Naša škola organizovala zber papiera ako tradične aj na jar. Opäť bola vyhlásená súťaž o najlepšiu triedu a najusilovnejšieho jednotlivca. Do zberu sa zapojilo menej žiakov ako na jeseň, aj sa vyzbieralo menej papiera (5,5 tony), ale aj takýmto spôsobom sme pomohli životnému prostrediu. Súťaž jednotlivcov vyhral Dominik Nagyhajú z 5.A, na druhom mieste sa umiestnila Karin Csenkey zo 6.B a na treťom mieste Oliver Winkler z 2.A. Ocenených bolo aj ďalších 20 žiakov, ktorí priniesli viac ako 100 kg papiera. Súťaž tried (najviac papiera na jedného žiaka) suverénne vyhrala 6.B, ktorá dostala za odmenu tortu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu hoci aj malým množstvom papiera. Týmto zberom naši žiaci zachránili 44 stromov.

Imrich Bogár