Environmentálna výchova – Deň Zeme

STARÁME SA O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – SEPARUJEME A RECYKLUJEME

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so ZDRUŽENÍM SLOVENSKÝ DOM CENTROPE a MIMOVLÁDNOU ORGANIZÁCIOU DAPHNEInštitútom aplikovanej ekológie usporiadal v rámci víkendu venovanému vode a prírode (22.-24.apríl 2022) pri príležitosti Dňa Zeme interaktívnu besedu, prostredníctvom ktorej sa naši tretiaci učili vzťahu k prírode a potrebe sa o ňu aj starať.

Pani Ing. Tatiana Mikušová a pani Barbora Michnová – prednášateľka – pútavým spôsobom oboznámili žiakov s potrebou ochrany nášho životného prostredia, so separovaním odpadu a recykláciou. Pri prednáške bolo použitých množstvo pomôcok – konkrétneho materiálu, s ktorými sa žiaci bežne stretávajú.
Všetci prítomní si utvrdili, akým spôsobom treba separovať odpad, prečo šetriť energiou, akým spôsobom dokážeme chrániť prírodu a životné prostredie v našej obci a prečo je ochrana životného prostredia pre nás tak veľmi dôležitá.

Za pútavý výklad a množstvo nových informácií ĎAKUJEME
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

pani učiteľky a žiaci 3.A a 3.B triedy