Váhy – PDA v 3.B

Žiaci z 3.B na hodinách prírodovedy objavujú neživú prírodu a skúmajú rôzne prírodné javy. Naposledy sa zaoberali témou OBJEM A HMOTNOSŤ. Žiačka Katarína Pilinská si pre spolužiakov pripravila projekt VÁHY – vytvorila jednoduché dvojramenné váhy z materiálov dostupných v domácnosti – plastové lyžičky, polystyrén, lepidlo, kartón, CD a obal. Na svojom projekte dokázala tvrdenia o predmetoch a veciach s väčšou hmotnosťou. Spolužiaci si „váhy“ mohli aj vyskúšať.

Veľmi pekná práca, CHVÁLIM!

Mgr. Renáta Havrilová