Matematická olympiáda (5. a 9. ročník)

Žiaci 5. a 9. ročníka našej školy sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády, ktoré sa konalo 26.1.2022. Kvôli pandemickej situácii prebehlo okresné kolo online formou. Našu školu reprezentovali: Daniel Langer (9.B), Nina Paulechová (9.B) a Viktória Ďurišová (5.A), ktorá sa zároveň stala úspešnou riešiteľkou okresného kola.

Mgr. Lenka Maníková