Ekoolympiáda

V dňoch 9.3 a 11.3 sa uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže Ekoolympiáda. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa:

Nela Dúbravková (5.A), Kristína Bogárová (5.B), Viktória Kotvasová (6.A), Michal Ružič (6.A), Jakub Práger (6.A), Laura Rajcsányiová (6.A), Sára Tesáriková (6.B), Hugo Mikula (6.B), Karin Csenkey (6.B), Lara Lukácsová (6.B), Matej Filip Divko (6.B), Lukáš Čavrčka (6.B), Otto Kireth (6.B), Nela Lajstríková (7.A) a Tomáš Vida (7.A).

Ekoolympiáda je vedomostná hra v oblasti environmentálnej výchovy. Táto súťaž sa snaží hravou formou upozorňovať na súčasné environmentálne problémy a vzdelávať v témach týkajúcich sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

Mgr. Lenka Maníková