Kolobeh vody v prírode

Žiaci 3.B sa na prírodovede učia o zaujímavých prírodných javoch. Naučili sa, že voda je v našej prírode v neustálom pohybe. Svoje poznatky o kolobehu vody v prírode zúžitkovali pri tvorbe svojich projektov. Pri svojej práci použili nielen klasické pomôcky (farby, fixy, farebný papier, farebné obrázky), ale aj veľa prírodného materiálu: vetvičky, listy, korok, kamienky, sušené kvietky… Okrem nich spotrebovali aj vatu, igelit, trblietky, lepidlo … jednoducho fantázia a tvorivosť bola na 1.mieste. Za jedinečné projekty dostali zaslúženú jednotku.

Veľmi krásna práca. GRATULUJEM!

Mgr. R.Havrilová