Známe osobnosti Slovenska

Téma zameraná na známych rodákov a známe osobnosti Slovenska dominovala na vlastivede aj v 3.B. Žiaci sa z knihy dozvedeli niektoré mená známych osobností a na úlohu mali vypracovať vlastný projekt o osobnostiach, ktorých činnosť, vynálezy alebo pôsobenie ich najviac zaujala. Medzi prácami šikovných tretiakov nechýbali vynálezcovia, spisovatelia, jazykovedci, kozmonauti, športovci, ba aj speváci. Pri prezentovaní svojich prác sme sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti z ich života, a aj to, že s niektorými osobnosťami sa naši spolužiaci stretli aj osobne. Za krásne práce bol každý odmenený jednotkou.

Mgr. Renáta Havrilová