Strom života : Enviropátračky

Prostredníctvom organizácie Strom života sa žiaci našej školy v 3.štvrťroku školského roka 2021/2022 zapojili do 3 projektov tzv. Enviropátračiek s témami:

  1. PROJEKT ZDRAVIE A POTRAVINY- mesiac február priebežne
  2. PROJEKT  TECHNIKA A VYNÁLEZY-mesiac marec priebežne
  3. PROJEKT VODA-mesiac apríl priebežne

 Žiaci sa zapájajú do riešenie úloh viacerými aktivitami. Podmienkou zapojenia sa do súťaží jednotlivých Enviropátračiek je vyriešiť správne aspoň 2 úlohy alebo danú tému mesiaca spracovať formou projektu. Mnohé aktivity realizujem aj prostredníctvom krúžku Zdravovedko, kde čas trávime bádaním najmä vonku. Mnohé úlohy v rámci projektov sme realizovala s mojou kmeňovou triedou 3.A alebo ich realizovali iní vyučujúci napr.pani učiteľka Šuláková vyrábala so žiakmi vlastné hračky na pracovnom vyučovaní, ale pomáhala mi aj pri iných aktivitách. Do projektu : Zdravie a potraviny sa  zapojili aj rodičia 3.A triedy, ktorí vyrábali zdravé jedlá, nátierky a podobne. Najkrajšie spracované úlohy posielam formou prezentácie organizácii Strom života. Minulý mesiac sme mali uverejnený aj článok vyhodnotenia aktivity : Technika a vynálezy s fotografiou niektorých žiakov 3.A, ktorí vyrábali vlastnú hračku.

NAJUSILOVNEJŠÍ ENVIROPÁTRAČI

2.A : Martin Kocka

3.A : Nella Konečná, Lilien Flóra

4.A : Vivien Kulcsárová, Nina Almášiová, Filip Debnár a Michaela Kovaľová

Trieda 3.A –ako kolektív a krúžok Zdravovedko

Všetkým Enviropátračom  patrí vďaka a pochvala za to, že majú chuť bádať a objavovať zaujímavosti a zákonitosti súvisiace s ochranou našej planéty Zem.

Koordinátorka pre primárne vzdelávanie :

Mgr. Marta Melková