STRATY A NÁLEZY

Milí rodičia a žiaci!

            Častokrát sa stáva, že si dieťa v škole stratí alebo zabudne kúsok svojho oblečenia. Napriek márnej snahe nájsť majiteľa sa stane, že tieto veci končia dlhodobo v koši strát a nálezov.

            Preto my, deti z krúžku Nápadníček sme sa rozhodli upratať kôš strát a nálezov a za pomoci p. učiteľky veci nafotiť a pridať na stránku školy. Snáď si niekto z vás milí žiaci a rodičia spozná svoje tričko, budničku, tepláky či čiapku.

            Takže milí žiaci, ak si spoznáte svoje oblečenie alebo oblečenie svojho kamaráta či kamarátky, kontaktujte p. uč. H. Chrzanovú osobne alebo prostredníctvom Edupage.

p. uč. Chrzanová a deti z krúžku Nápadníček