Motýlia záhrada

Zážitkové učenie na hodinách prírodovedy

Na začiatku krásnych zážitkov – presne 20. mája – k nám prišla malá krabička, v nej plastový pohár, v ktorom sa pohybovali štyri húsenice motýľa – BABôČKY ADMIRÁL. Denne sme pozorovali, ako húseničky rastú. Kŕmili sa potravou, ktorú mali pripravenú na dne pohárika a za pár dní sa zakuklili. Viečko spolu s kuklami sme opatrne preložili do sieťky. Každý deň sme sledovali, čo sa stane. A naozaj! O niekoľko dní z kukiel vyliezali krásne motýle. Kŕmili sme ich kvietkami a aby mali dosť energie, naliali sme im do malej misky vodu s cukrom. Na záver sme ich vypustili do prírody, kam motýle patria.

Dňom 3.júna sa teda zavŕšila naša trojtýždňová práca s cieľom pozorovať a dokázať, že vývin dospelých motýľov prechádza dokonalou premenou.

žiaci prvého stupňa, žiaci 3.A, 3.B a p.u.R.Havrilová