Interaktívna prednáška: „Dospievam alebo život plný zmien…“

1.10 sa konala pre dievčatá zo 7.A  interaktívna prednáška spojená s besedou na tému: „Dospievam alebo život plný zmien…“. Jej obsahom boli:

  • dievčenské zmeny v období puberty
  • anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus
  • správne hygienické návyky
  • správna životospráva
  • náladovosť, neistota, zmätok, sebaovládanie
  • vzťahy medzi rovesníkmi

Aktivitu realizovala kvalifikovaná lektorka zo spoločnosti  MP Education, s.r.o.

koor. prev. Mgr. I. Pilinská