Envirospektrum

Žiaci našej školy sa už po druhý rok zapojili do 6. kola fotografickej súťaže Envirospektrum, ktorá sa konala v období medzi 1. marcom a 27. májom.  Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o životné prostredie. Prostredníctvom fotografie je viditeľné ako jednotlivec, dieťa, tínedžer vníma prírodu v dnešnej dobe preplnenej modernými technológiami.

V rámci témy „M(i)esto pre ľudí“, ktorá bola zadaná mohli žiaci, študenti a mladí ľudia do 19 rokov prezentovať alebo fotografiou povedať príbeh o ich mieste pre ľudí. Všímať si mohli ulice miest/obce, verejné priestore, zelené aleje, parky, námestia ale aj samotných ľudí, ktorí týmito miestami prechádzajú.
Svoje pocity, skúsenosti alebo návrhy na M(i)esto pre ľudí vyjadrilo 465 súťažiacich z celého Slovenska s počtom fotografií 1205.

Medzi nimi aj dve naše žiačky: Bibiana Karasová (6.B) a Dana Mészárosová (8.A), ktoré hoci sa neumiestnili na prvých miestach, vyjadrili svojimi fotografiami akým spôsobom vnímajú krásu prírody, čo považujú za pekné, zaujímavé a inšpirujúce. V galérii prikladáme ich súťažné fotografie.

Mgr. Lenka Maníková