Preventívny program: Bezpečné správanie a obchodovanie s ľuďmi

12.5.2022 mali 8.A a 8.B preventívnu aktivitu: Bezpečné správanie a obchodovanie s ľuďmi. Cieľom bolo žiakov poučiť o bezpečnom a obozretnom správaní sa v neznámom prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky a kam sa obrátiť so žiadosťou o pomoc. Aktivita bola zameraná aj na prevenciu pred šikanovaním, fajčením a alkoholom.

Program viedol p. Vincent Moroz z Odboru prevencie kriminality v Bratislave.

Mgr. Ivona Pilinská (koor. prevencie)